Aktualno

 • COVID PRAVILA NA BAZENU FAKULTETE ZA ŠPORT (velja od 1.9.2021):

  Vse uporabnike prosimo, da podrobno preberejo Kopališki red Univerzitetnega plavalnega centra in ga dosledno upoštevajo:

  Vsi odrasli morajo izpolnjevati pogoj PCT. Samotestiranje v domačem okolju pa je obveznost tudi osebe, stare od 12 do 18 let, za udeležbo v športnih programih in športno rekreativnih dejavnostih “

  V progi lahko plavajo največ 8 plavalcev hkrati, in sicer po krožnem sistemu.

  Vstopa se posamično, 10 min pred pričetkom ure, z zaščitno masko in ob upoštevanju varnostne razdalje najmanj 2 m. Obvezno je razkuževanje rok. Slediti je potrebno oznakam VHOD in upoštevati navodila receptorja.

  Po vstopu obiskovalci obuvala odložijo pod klopi ob recepciji.

  V primeru uporabe garderobnih omaric morajo biti oblačila shranjena v osebni torbi.

  Pred vstopom v bazen se obiskovalci obvezno stuširajo na označenih tuših.

  Sanitarije se uporablja posamično, ob upoštevanju strogih higienskih pravil (umivanje rok z milom).

  Nošenje maske je obvezno v vseh spremljajočih bazenskih prostorih (recepcija, garderobe, kabine za preoblačenje, sanitarije, bazenska ploščad, prostor za reševalce in prvo pomoč).

  Priporoča se uporaba plavalnih kap in brisač. Sušenje je dovoljeno na označenih sušilnikih ob uporabi zaščitne maske.

  Pri izhodu iz bazena je potrebno slediti oznakam IZHOD. Prostor je potrebno zapuščati posamično, pri tem pa upoštevati varnostno razdaljo najmanj 2 m in uporabljati zaščitno masko.