Primernost vadbenih skupin

 • Preverite, katera vrsta vadbene skupine je primerna za vašega otroka…

   

   

  PLAVALNI PROGRAMI: Predznanje: Primerna lokacija tečaja
  Začetni tečaj 3-4 leta otrok je star 3 ali 4 leta MALI BAZEN FAKULTETE ZA ŠPORT ali CIRIUS KAMNIK
    otrok lahko samostojno (brez prisotnosti staršev) obiskuje tečaj  
    otrok je neplavalec  (ne plava brez plavalnih pripomočkov) ali “plava” zgolj pod vodo   
       
  Nadaljevalni tečaj 3-4 leta otrok je star 3 ali 4 leta MALI BAZEN FAKULTETE ZA ŠPORT ali CIRIUS KAMNIK
    otrok lahko samostojno (brez prisotnosti staršev) obiskuje tečaj  
    otrok pozna osnove prve plavalne tehnike (žabica)  
    otrok je prilagojen na vodo (ne boji se vode, potaplja glavo, gleda pod vodo…)  
    otrok brez pripomočkov preplava vsaj 5-10 metrov  
       
  Začetni tečaj 5-7 let otrok je star 5, 6 ali 7 let VELIKI BAZEN FAKULTETE ZA ŠPORT ali CIRIUS KAMNIK
    otrok lahko samostojno (brez prisotnosti staršev) obiskuje tečaj otroci bodo po potrebi razporejeni v dve homogeni podskupini
    otrok je neplavalec (ne plava brez plavalnih pripomočkov) ali “plava” zgolj pod vodo  
       
  Nadaljevalni tečaj 5-7 let otrok je star 5, 6 ali 7 let VELIKI BAZEN FAKULTETE ZA ŠPORT ali CIRIUS KAMNIK
    otrok lahko samostojno (brez prisotnosti staršev) obiskuje tečaj otroci bodo po potrebi razporejeni v dve homogeni podskupini
    otrok pozna osnove prve plavalne tehnike (žabice)   
    otrok je prilagojen na vodo (ne boji se vode, potaplja glavo, gleda pod vodo…)  
    otrok skače v vodo   
  Nadaljevalni tečaj 5-7 let otrok je star 5, 6 ali 7 let VELIKI BAZEN FAKULTETE ZA ŠPORT ali CIRIUS KAMNIK
    otrok lahko samostojno (brez prisotnosti staršev) obiskuje tečaj otroci bodo po potrebi razporejeni v dve homogeni podskupini
    otrok pozna osnove prve plavalne tehnike (žabice)   
    otrok je prilagojen na vodo (ne boji se vode, potaplja glavo, gleda pod vodo…)  
    otrok skače v vodo   
       
  Nadaljevalni tečaj 8-10 let otrok je star 8, 9 ali 10 let VELIKI BAZEN FAKULTETE ZA ŠPORT 
    otrok plava v prvi plavalni tehniki (žabica) vsaj 25m  
    otrok pozna osnove nadaljevalnih plavalnih tehnik (prsno, kravl, hrbtno)  
    otrok je prilagojen na vodo (ne boji se vode, potaplja glavo, gleda pod vodo…)  
    otrok skače v vodo na glavo  
       
  Izpopolnjevalni tečaj 11-13 let otrok je star 11, 12 ali 13 let VELIKI BAZEN FAKULTETE ZA ŠPORT 
    otrok plava vsaj eno nadaljevalno plavalno tehniko (prsno/kravl/hrbtno) vsaj 50m  
    otrok skače v vodo na glavo  
       
  Izpopolnjevalni tečaj 14-16 let otrok je star 14 ali  15 let (ter glede na predznanje 16 let) VELIKI BAZEN FAKULTETE ZA ŠPORT 
    otrok plava vsaj eno nadaljevalno plavalno tehniko (prsno/kravl/hrbtno) vsaj 50m  
    otrok skače v vodo na glavo  
       
  Izpopolnjevalni tečaj 16+ let otrok je star 16 let ali več VELIKI BAZEN FAKULTETE ZA ŠPORT 
    otrok plava vsaj eno nadaljevalno plavalno tehniko (prsno/kravl/hrbtno) vsaj 50m  
    otrok skače v vodo na glavo  
       
  Odrasli – začetni tečaj vadeči ne zna plavati (ne plava brez plavalnih pripomočkov) VELIKI BAZEN FAKULTETE ZA ŠPORT
       
  Odrasli – nadaljevalni tečaj vadeči plava eno plavalno tehniko (prsno/kravl/hrbtno) vsaj 25m VELIKI BAZEN FAKULTETE ZA ŠPORT
       
  Odrasli – izpopolnjevalni tečaj vadeči plava eno plavalno tehniko (prsno/kravl/hrbtno) vsaj 50m VELIKI BAZEN FAKULTETE ZA ŠPORT
    vadeči plava drugo plavalno tehniko vsaj 25m  
  PROGRAMI TELOVADBE: Predznanje: Primerna lokacija tečaja
  Malček skakalček otrok je star 2 do 3 leta ZALOG
    otrok obiskuje tečaj skupaj z enim od staršev  
    otrok je rad v družbi in je pripravljen na sodelovanje v skupini  
       
  Gibalna abeceda 3-6 let otrok je star 3, 4, 5 ali 6 let ZALOG ali TRZIN
    otrok lahko samostojno (brez prisotnosti staršev) obiskuje tečaj  
    otrok je rad v družbi in je pripravljen na sodelovanje v skupini  
       
  Gibalna abeceda 6-8 let otrok je star 6, 7 ali 8 let ZALOG
    otrok lahko samostojno (brez prisotnosti staršev) obiskuje tečaj  
    otrok je rad v družbi in je pripravljen na sodelovanje v skupini  
  PROGRAMI ROLANJA: Predznanje: Primerna lokacija tečaja
  Začetni tečaj 3-7 let otrok je star 3, 4, 5, 6 ali 7 let ZALOG
    nima rolerskega predznanja otroci bodo razporejeni v homogene skupine
    otrok je rad v družbi in je pripravljen na sodelovanje v skupini  
       
  Nadaljevalni tečaj 4-8 let otrok je star 4, 5, 6, 7 ali 8 let ZALOG
    otrok samostojno rola (zavija, se zaustavi) otroci bodo razporejeni v homogene skupine
    otrok je rad v družbi in je pripravljen na sodelovanje v skupini  
       
  Gibalna abeceda 6-8 let otrok je star 6, 7 ali 8 let ZALOG
    otrok samostojno rola (zavija, se zaustavi) otroci bodo razporejeni v homogene skupine
    otrok je rad v družbi in je pripravljen na sodelovanje v skupini  
  PROGRAMI SMUČANJA: Predznanje: Primerna lokacija tečaja
  Začetni tečaj 3-5 let otrok je star 3, 4, ali 5 let ZALOG
    nima smučarskega predznanja oz. ne zaustavi, ne zavija in se ne vozi samostojno po vlečnici otroci bodo razporejeni v homogene skupine
    otrok je rad v družbi in je pripravljen na sodelovanje v skupini  
       
  Začetni tečaj 6-8 let otrok je star 6, 7, ali 8 let POKLJUKA
    nima smučarskega predznanja oz. ne zaustavi, ne zavija in se ne vozi samostojno po vlečnici otroci bodo razporejeni v homogene skupine
    otrok je rad v družbi in je pripravljen na sodelovanje v skupini  
       
  Nadaljevalni tečaj 4-6 let otrok je star 4, 5, ali 6 let POKLJUKA
    otrok se samostojno zaustavi, zavija v plužnem ali klinastem položaju, samostojno uporablja vlečnico otroci bodo razporejeni v homogene skupine
    otrok je rad v družbi in je pripravljen na sodelovanje v skupini  
       
  Nadaljevalni tečaj 7-9 let otrok je star 7, 8, ali 9 let POKLJUKA
    otrok se samostojno zaustavi, zavija v paralelnem položaju smuči, samostojno uporablja vlečnico otroci bodo razporejeni v homogene skupine
    otrok je rad v družbi in je pripravljen na sodelovanje v skupini  
  • Vedno se bomo kar najbolj potrudili, da bo vsaka izmed “žabic” obiskovala termin, ki ji najbolj ustreza, skladno z željami in možnostmi.

   Splošne informacije o terminih in cenah naših programov