Vpisnica v vrtec Znajček

  • PODATKI O OTROKU


   Spol :
   Naslov stalnega bivališča
   Naslov začasnega bivališča


   PODATKI O SOROJENCIH:

   Spodnje podatke vpišete LE V PRIMERU, da starejši brat/sestra ISTOČASNO obiskuje (katerikoli) vrtec.


   Naslov stalnega bivališča

   Spol :MoškiŽenski


   PODATKI O STARŠIH
   MATI
   OČE


   ZDRAVSTVENE POSEBNOSTI:
   Alergije, bolezni, posebnosti pri prehrani… *:
   SPLOŠNI POGOJI EVIDENČNE PRIJAVE
   • evidenčna prijava je informativnega značaja in tako za starša kot za Zavod G-rega (Vrtec Znajček) še ne pomeni zavezujočega dokumenta
   • evidenčna prijava predstavlja osnovo za kontakt s starši in povabilo na ogled prostorov vrtca
   • na podlagi podatkov iz evidenčne prijave bo Zavod G-rega (Vrtec Znajček) v primeru dogovora o medsebojnem sodelovanju (vpisa otroka v vrtec) pripravil "Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca"
   • rezervacija mesta je s strani Zavoda G-rega (Vrtca Znajček) potrjena v trenutku, ko je pogodba podpisana s strani obeh strank.