Zasebni vrtec "Znajček"

 • Pozdravljeni v gnezdu, kjer domuje “all inclusive” zasebni vrtec Znajček.  

  Otrokom od 1. do 6. leta starosti nudimo storitve vrtca, potrjene s strani MISZ.  Delujemo z 2 enotama vrtca-  2 oddelka sta v enoti v Ljubljani v Zalogu,  2 oddelka pa v enoti na Ježici – v kompleksu Lagune, kjer smo obdani s kar 3 hektari travnatih, sprehajalnih in gozdnih površin čisto zraven vrtca.

  Zasebni vrtec “Znajček” je vpisan v razvid vrtcev in je za starše sofinanciran iz občinskih proračunov (plačilo staršev glede na dohodkovni razred). Program izvajamo po veljavnem kurikulumu za vrtce. 

  Program vrtca temelji na »all inclusive« storitvi, kjer cena vključuje:

  • vse elemente programa po letnem učnem načrtu
  • kakovostno in raznoliko prehrano 
  • vse za osebno higieno
  • celoten spremeljevalni program (vstopnine, prevozi)
  • celoten obogatitveni program (tečaji, tabori, izleti) 
  • v celoti brez doplačil in skritih stroškov
  • osebni pristop in posluh za vašega otroka

  Naša želja je, da bi Znajčkov dom postal tudi vaš dom, saj resnično verjamemo, da lahko otrokom in vam ponudimo prijetno in kvalitetno gnezdo.

 • Hitre bližnjice za Znajčkove starše:

  •  
   Opis enote Lj-Zalog
   • samostojni sodobni objekt
   • veliko število parkirišč
   • 2 ograjeni zunanji  igrišči in 1 ograjana zunanja terasa za najmlajše
   • 2 oddelka z zelo prostornimi igralnicami (vsaka ima preko 100m2 površin)
   • Didaktična soba z zanimivimi učnimi pripomočki in didaktičnimi aktivnostmi”
   • Internetni kotiček za starše
   • 2 oddelka otrok (oddelek 1. starostnega obdobja in kombinirani oddelek)

    

  •  
   Opis enote Lj-Ježica
   • samostojni objekt v popolnoma zelenem okolju
   • 2 veliki ograjeni zunanji igrišči za najmlajše
   • čutna pot in trim steza poleg objekta
   • 2 prijetni igralnici 
   • dostop do športne dvorane
   • dostop do bazenskega kompleksa Laguna
   • 2 oddelka otrok (oddelek 1. starostne skupine ter kombinirani oddelek)

    

   
  •  
   Kontakt

   Zavod G-rega
   Zasebni vrtec ZNAJČEK – enota Zalog
   Hladilniška pot 36
   1000 Ljubljana
   Slovenija

   Tel.: 041/ 750 353 (tajništvo)
            040/ 750 353 (direktor)
            040/ 505 526 (direktna številka oddelkov)

   Web: www.znajcek.si
   E-pošta: info@znajcek.si

  •  
   Kontakt

   Zavod G-rega
   Zasebni vrtec ZNAJČEK – enota Ježica
   Dunajska c. 270
   1000 Ljubljana
   Slovenija

   Tel.: 041/ 750 353 (tajništvo)
            040/ 750 353 (direktor)
            040/ 649 066 (direktna številka oddelkov)

   Web: www.znajcek.si
   E-pošta: info@znajcek.si

   
  •  
  •  

   Za zasebni vrtec Znajček bo šport pomenil osnovno obogatitev programa. Vendar pa ne bomo zanemarjali tudi drugih vsebin, ki so skladne s kurikulumom (narava, matematika, družba, likovna in glasbena umetnost ter jezik). V vrtcu bodo poleg športnih vsebin svoj prostor in čas našle tudi ustvarjalne delavnice, spoznavamo angleški jezik preko igre, možgančke pa nam krepijo tudi znanstveni poskusi, ogledi lutkovnih in gledaliških predstav, muzejev, galerij in drugi ustanov. Le te bomo obiskali z organiziranim prevozom, včasih pa bodo tovrstni programi sami obiskali Znajčkovo “gnezdo”. Ker pa smo vključeni tudi v mrežo gozdnih vrtcev Slovenije, dajemo velik poudarek tudi na dejavnostih in programu, ki ga izvajamo v gozdu in z mislijo na gozd, travnike in naravo.

   
  •  

   PROGRAM ZA 1. STAROSTNO SKUPINO (1-3 LETA) vključuje:

   • prehrana (zajtrk, kosilo, dopoldanska malica, popoldanska malica)
   • plenice in ostali materiali za osebno higieno otrok
   • delavnice v vrtcu in dejavnosti izven vrtca, primerne starostni stopnji
   • program Malček skakalček (celoletni gibalni program za malčke)
   • program Družinskih dogodkov (gibalno-animacijski program za otroke in starše)
   • programske obogatitve dopoldnevov (vabljene gledališke skupine, nastopi, predstavitve poklicev, potujoča knjižnica…)
    
    
  •  

   PROGRAM ZA KOMBINIRANO SKUPINO (2-5 LET) vključuje:

   • prehrana (zajtrk, kosilo, dopoldanska malica, popoldanska malica)
   • materiali za osebno higieno otrok
   • izleti, obiski gledališč, muzejev in drugih ustanov (živalski vrt, arboretum…) – skladno z letnim delovnim načrtom  – delno 2+, delno 3+)
   • vsi prevozi (s posebnim avtobusom, vlakom, LPP (skladno z letnim delovnim načrtom – delno 2+, delno 3+)
   • glasbene urice v vrtcu
   • plesne urice v vrtcu
   • umetniške urice v vrtcu
   • angleščina v vrtcu
   • plavalni tečaj (plavalno opismenjevanje) – otroci (3+)
   • tečaj rolanja / učenje vožnje s poganjalci
   • tečaj drsanja – otroci (3+)
   • preizkus teka na smučeh (skladno z vremenskimi razmerami)
   • 2-dnevni tabor v naravi (3+)
   • 3 družinski športni dnevi letno v okviru Zavoda G-rega 
   • 3-dnevni smučarski tečaj v okviru Zavoda G-rega (3+)
   • izposoja vseh potrebnih športnih pripomočkov in rekvizitov (rolerji, smuči, čelade, sm. čevlji…)
    
    
   
  •  

   Cena “all inclusive” programa Zasebnega športnega vrtca Znajček je deloma odvisna od starosti vašega otroka ter od plačnega razreda staršev, ki ga določi Center za socialno delo. V ceno so vštete vse dejavnosti, vsi materiali, prehrana ter vsi izleti, prevozi, tabori in tečaji skladno z letnim delovnim načrtom. Zasebni vrtec Znajček je sofinanciran iz občinskih proračunov in je vpisan v register vrtcev s strani pristojnega ministrstva pod številko 179.. 

   Ali starši plačate polno ceno programa? Odgovor je: NE!

   “ALL INCLUSIVE CENA VRTCA ZNAJČEK: Polna cena vrtca za otroke v oddelku prve starostne skupine je 763,25 €, polna cena za otroke v kombiniranem oddelku in oddelku 2. starostnega obdobja pa znaša 675,10€. Informativno končno ceno, ki bi jo plačevali za vrtec, določimo na podlagi podatkov, ki bi nam jih posredovali, končno ceno pa dobite z odločbo pristojnega centra za socialno delo.                      

   Občina, kjer ima otrok (in eden od staršev) stalno bivališče, krije 85% sredstev, ki bi jo krila za določeni dohodkovni razred, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Starši pa poravnajo razliko do ekonomske cene javnega vrtca občine stalnega bivališča ter razliko do končne cene vrtca Znajček (prosimo, glejte informativni izračun v tabeli spodaj).             

   Kakšna so doplačila za dejavnosti, izlete, plenice, prehrano… ipd.? Odgovor je: DOPLAČIL NI! V navedeno ceno je vključeno VSE, kar je navedeno v programu zgoraj.

   Za lažjo predstavo, kakšna je cena zasebnega vrtca Znajček, smo pripravili INFORMATIVNI izračun (točen izračun je odvisen od občine stalnega bivališča ter števila otrok v družini, ki istočasno obiskujejo vrtec oz. števila otrok v skupnem gospodinjstvu v primeru, da je kateri izmed otrok že šoloobvezen)

    
    
   Dohodkovni
   razred
   Informativna cena za ODDELEK 1. STAROSTNE SKUPINE Informativna cena za KOMBINIRAN OODELEK
   1. 170,00 – 210,00€ 200,00 – 250,00 €
   2. 220,00 – 260,00€ 240,00 – 280,00 €
   3. 270,00 – 310,00 €  280,00 – 320,00 €
   4. 320,00 – 360,00 €   320,00 – 360,00 €
   5. 350,00 – 390,00€  350,00 – 390,00 €
   6. 380,00 – 420,00 €  370,00 – 410,00 €
   7. 430,00 – 470,00 €  410,00 – 450,00 €
   8. 500,00 – 540,00 €  460,00 – 500,00 €
   9. 550,00 – 600,00 €  500,00 – 550,00 €
    
    

  Starši imate v vzgojnem procesu pomembno vlogo, zato je naš cilj čim bolje sodelovati z vami. Poleg običajnih oblik sodelovanja se bomo v športnem vrtcu Znajček potrudili poiskati tudi takšne, ki bodo v sproščenem vzdušju in okolju poskrbele za dobro počutje celotne družine. Redno bomo pripravljali:
  • roditeljske sestanke
  • pogovorne ure
  • nastope otrok
  • gibalne urice
  • družinske športne dneve

  Veseli bomo vašega sodelovanja pri načrtovanju življenja in dela v vrtcu, hkrati pa bomo poskrbeli za vašo dobro obveščenost o razvoju in odzivu vaših Znajčkov.

  POSTOPEK VPISA OTROKA V VRTEC:

  • Izpolnite informativno vpisnico, na podlagi katere vas bomo kontaktirali in povabili na predstavitveni sestanek v vrtcu oz. vam po telefonu podrobno odgovorili na vaša vprašanja. Če se boste za naš vrtec odločili, bomo pred pričetkom obiskovanja vrtca izvedli še sledeče korake:
  • Pripravili bomo pogodbo o vključitvi otroka v vrtec (uporabili bomo vaše osebne podatke, ki ste jih navedli v vpisnici) ter vse ostale potrebne obrazce (obrazec za potrdilo pediatra, obrazec o osebah, ki lahko prevzamejo otroka v vrtcu…)
  • Dogovorili se bomo za datum srečanja z vzgojiteljico, da se boste z njo natančno pogovorili o vašem otroku, vaših pričakovanjih in željah.
  • Pogovorili se bomo o datumu in postopku uvajanja otroka v vrtec. 
  • Vi boste v mesecu pred mesecem vključitve (primer: v decembru, če otrok prihaja v vrtec januarja) oddali vlogo za znižano plačilo vrtca na CSD, kjer ima otrok stalno bivališče (zraven boste priložili še kopijo pogodbe)

  POSTOPEK UVAJANJA OTROKA V VRTEC:

  Vstop v vrtec je ened prvih otrokovih “samostojnih podvigov”, hkrati pa tudi nekakšna prelomnica za starše, zato je zelo pomembno, da se za kar najbolj prijetno izkušnjo dobro pripravimo na ta dogodek. Skupaj se bomo pogovorili o vaših željah, otrokovih potrebah in z našimi izkušnjami prišli do načrta uvajanja otroka, ki bo individualno prilagojen. Samo uvajanje se pravzaprav začne že pred prvim dnem vrtca in vključuje številne predpriprave, o katerih se bomo pogovorili na uvodnem srečanju z vzgojiteljico (cca. 14 dni pred pričetkom uvajanja), nato pa vas bomo vodili skozi celoten proces.

  POSTOPEK IZPISA OTROKA IZ VRTCA:

  V primeru, da želite otroka iz vrtca izpisati, nam vašo namero po izpisu sporočite v skladu z pogodbenimi določili (vsaj 30 dni pred nameravanim izpisom) v pisni obliki (po pošti ali e-pošti). 

  Nekaj ostalih informativnih gradiv: 

  PUBLIKACIJA VRTCA za šolsko leto 2022/2023

  PRIPOROČILA ZA UKREPANJE V VRTCU OB NUJNIH STANJIH IN NENADNO NASTALIH BOLEZENSKIH ZNAKIH – publikacija Inštituta za varovanje zdravja RS

   
  • Gregor Pust
   prof. šp. vzg., dipl. org. športne rekreacije, direktor Zavoda G-rega
  • Vesna Pust
   prof. šp. vzg. in diplomirana vzgojiteljica, organizacijski vodja vrtca v enoti Ježica
  • Lea Nežmah
   prof. šp. Vzgoje, vodja pisarne
  • Valerija Sladič
   dipl. socialna pedagoginja
  • Urša Vinšek
   dipl. vzgojiteljica
  • Kaja Pagon
   prof. šp. vzg. in dipl. vzgojiteljica
  • Maja Bašnec Carič
   pomočnica vzgojiteljice
  • Sabina Lavrič
   pomočnica vzgojiteljice
  • Špela Ravnikar
   dipl. vzgojiteljica
  • Anja Šter
   pomočnica vzgojiteljice
  • Mojca Avbelj
   dipl. vzgojiteljica, pedagoška vodja vrtca
  • Nina Pleško
   dipl. vzgojiteljica
  • Sanela Ališkovič
   tehnična podpora
 • Evidenčna prijava v vrtec

 • Tedenski jedilnik
 • Za pestrost jedilnika ter pripravo zdravih jedi skrbi kuharska ekipa Vegan Fresh , ki pripravlja zdrave, okusne in raznolike jedi, pri tem pa skrbi za sodelovanje z lokalnimi pridelovalci, hkrati pa omogoča tudi prilagoditev jedilnika otrokom s prehrambenimi posebnostmi. Primer tedenskega jedilnika si lahko ogledate spodaj…

   

  JEDILNIK

  Od 06.01.2020 do 10.01.2020

   

   

   

  ZAJTRK

  DOP. MALICA

  KOSILO

  POP. MALICA

  PONEDELJEK

  Maslen rogljiček (G,M,J), kakav na eko mleku (S,M)  

  Kaki vanilja

  Juha iz eko cvetače  (G), stroganov z eko  junetino (G),eko riž, zelena solata

  Banana

  TOREK

  Eko mlečni zdrob (G,M), sadni čaj

  Hruška

  Zeljna juha (G), pečen ribji file (R), korenčkov pire, rdeča pesa v solati

  Krekerji (G), eko skuta (M)

  SREDA

  Domači eko črni kruh (G), umešana jajčka (J), zeliščni čaj

  Klementina

  Piščančja obara  (G), ajdovi žganci (G), jabolko

  Domači višnjev biskvit (G,J)

  ČETRTEK

  Koruzni kosmiči (G), eko  jogurt (M), planinski čaj

  Kivi

  Juha iz gomoljne zelene (G), piščančja mesna štruca (J,G), pire krompir (M), kremna špinača (G,M)

  Koruzni vafelj, mandarina

  PETEK

  Domači eko črni kruh (G), piščančja prsa, rezina kumare,šipkov čaj

  Pomaranča

  Kolerabna juha  (G),eko peresniki (G), omaka iz korenja,pora,zelene, rumene leče in okare (S)  zeljna solata s fižolom

  Domači jabolčni zavitek  (G)

   

  Oznake:    –  živilo iz ekološke pridelave

                    – živilo lokalne pridelave

  Pridržujemo si pravico do spremembe jedilnika.

  VeganFresh, Veganska restavracija, Gorenjska cesta 13, 1215 Medvode, Tel.: (01) 361 82 55 E-pošta: vrtci@veganfresh.si

 • Galerije

 • Oglejte si dogajanje v vrtcu

 • Povpraševanje

  Veseli bomo, če nam boste poslali vaše povpraševanje. Tudi na odgovor ne boste dolgo čakali. Za evidenčni vpis v vrtec pa lahko izpolnite Vpisnico v vrtec Znajček